Page under translation.
Search engine works only in Polish
Sorry for the inconvenience
News Bestsellers Wyprzedaż Cooperation Contact Our brands

REGULAMIN

Regulamin z dnia 25.05.2023.
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy mcmhurt.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.mcmhurt.pl (dalej: „Sklep”) jest prowadzony i jest własnością: MCM Sp. z o.o. , ul. Rynek Główny 34/15; 31-010 Kraków; e-mail: sklep@mcmhurt.pl. NIP: 5492446708, REGON: 366790501, KRS: 0000668538 (dalej: „Sprzedawca”).
2. Treść strony www.mcmhurt.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

§2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. W Sklepie umieszczone są informacje o towarach zawierające przynajmniej ich opis, cenę oraz przybliżone dane o dostępności towaru w magazynie na stanie Sprzedawcy.
2. Cena podawana w złotych polskich i zamieszczona przy produkcie na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego jest ceną wiążącą i ostateczną (chyba że zamawiana liczba sztuk towaru jest niedostępna), zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów przesyłki.
3. W celu złożenia zamówienia towaru, Kupujący powinien:
- zarejestrować lub zalogować się w Sklepie przy pomocy formularza,
- dodać do koszyka produkty, które chce kupić,
- wybrać formę dostawy i formę płatności
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest spełnienie minimum logistycznego w wysokości 100 zł netto.
5. Kupujący otrzymuje informację o całkowitej wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy dostawy i sposobu płatności.
6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zgodności towaru z opisem oraz dostępności zamawianej liczby sztuk. 7. Magazyn zdnajduję się pod adresem rejestrowym MCM Sp. z o.o. , ul. Rynek Główny 34/15; 31-010 Kraków

§3. PŁATNOŚĆ ZA TOWARY

1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu,
- za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej,
- przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany w procesie realizacji zamówienia numer konta,
- płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu.
- płatnością online za pomocą karty płatniczej.
2. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
3. Dostępne formy płatności:
a) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b) ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium, Płać z ING (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
c) Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w §3. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
5. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
6. W przypadku nie otrzymania płatności za złożone zamówienie w ciągu 24h Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie i odstąpić od jego realizacji.

§4. DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa towaru dostarczanego Kupującemu na terenie Polski następuje:
- Pocztą kurierską z przedpłatą na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. .
- Poprzez osobisty odbiór w siedzibie Sklepu
2. Obowiązujący cennik kosztów dostawy na terenie Polski znajduje się na stronie Sklepu w zakładce: „DOSTAWA”. Niezależnie od tego Kupującemu podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt dostarczenia wybranych towarów na wskazany przez niego adres
3. W przypadku zamówienia z dostawą poza granicami Polski, Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami dostawy, ale bez uwzględnienia kosztów ewentualnych, dodatkowych opłat celnych, może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:
- płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy
- płatność elektroniczna przelewem bankowym lub kartą płatniczą przy użyciu płatności online
4. Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem własnego transportu lub firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres.
5. Odbierający towar - Kupujący lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności.
6. Czas dostawy zamówionego towaru wysłanego za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej/innego przewoźnika może przekroczyć 1 dzień roboczy w przypadku dostawy w Polsce (licząc od momentu wysłania przez Sprzedawcę) lub 7 dni roboczych dla dostaw zagranicznych. 99% przesyłek w Polsce docierana na nasępny dzień od nadanie lecz przewoźnik zastrzega sobie termin doręczenia do 3 dni roboczych.

§5. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, niedostarczenie lub zniszczenie w transporcie zamówionego towaru wysłanego za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej/innego przewoźnika ponieważ paczki wysłane są przez Sprzedawcę z dodatkowym ubezpieczeniem w ramach, którego za paczki odpowiada przewoźnik.
4. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
5. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki oraz kolejne 14 dni na odesłanie produktu - dotyczy konsumentów .
6. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w §5.pkt 2, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa §5.pkt 3 możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, przy czym przez towar rozumie się również jego oryginalne opakowanie.
Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej. W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w Sklepie niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów.
W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami §5.pkt 7, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
7. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w mcmhurt.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@mcmhurt.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez MCM Sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu MCM Sp. z o.o. wskazanego w art. 13, na swój koszt.

§6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kupujący rejestrując się w Sklepie i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie.
2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak rejestracji lub jednorazowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.
4. W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie na newsletter”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
6. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

8. Rejestrując się w Sklepie, Użytkownik zostanie zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwi jednak rejestrację konta. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Administratorem danych osobowych jest firma MCM Sp. z o.o. , ul. Rynek Główny 34/15; 31-010 Kraków NIP: 5492446708, REGON: 366790501, KRS: 0000668538. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora danych: iodo@mcmhurt.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym (z wyjątkiem płatności za Pośrednictwem PayPal z siedzibą w USA). Ponadto, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, bądź do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody wiążę się z automatycznym rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem – właścicielem danych a Usługodawcą. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Usługodawca może przekazać dane osobowe Użytkownika tylko za wyraźną zgoda Użytkownika jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§7. PLIKI COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - MCM Sp. z o.o., ul. Rynek Główny 34/15; 31-010 Kraków.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.mcmhurt.pl

Copyright 2005-2024 Ⓒ mcmhurt.pl

Terms and conditions